top of page

 

ឯកជនភាព

គោលការណ៍ឯកជនភាព & ឃុកឃី

ព័ត៌មានដែលប្រមូលបាន


ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនត្រូវបានប្រមូលដោយវេជ្ជបញ្ជាសម្រាប់ភាពកក់ក្តៅ។ សេចក្តីយោងនៅក្នុងគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះទៅ“ វេជ្ជបញ្ជាសម្រាប់ភាពកក់ក្តៅ”“ យើង”“ យើង”“ របស់យើង” ឬស្រដៀងគ្នាសំដៅលើវេជ្ជបញ្ជាសម្រាប់ភាពកក់ក្តៅដែលដំណើរការគេហទំព័រពាក់ព័ន្ធនិងសេចក្តីយោងទៅ“ វេជ្ជបញ្ជាសម្រាប់គេហទំព័រកក់ក្តៅ” សំដៅលើគេហទំព័រណាមួយរបស់យើងពី ដែលអ្នកបានចូលប្រើគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ។

យើងប្រមូលព័ត៌មានដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនអំពីអ្នក (“ ទិន្នន័យ”) របស់អ្នកតាមរយៈ៖ - ការប្រើប្រាស់ទម្រង់ទំនាក់ទំនងរបស់យើង។
- ការផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតរបស់អ្នកដល់យើងតាមអ៊ីនធឺណិត តាមអ៊ិនធរណេតតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងនិងការឆ្លើយឆ្លងតាមអ៊ីមែលឬក្រៅបណ្តាញតាមរយៈការសន្ទនាផ្ទាល់មាត់ឬការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទ

ធាតុផ្សំនៃទិន្នន័យរបស់អ្នកដែលយើងប្រមូលបានអាចរួមមាន៖
- ឈ្មោះ
- អាសយដ្ឋានផ្ទះនិងលេខទូរស័ព្ទ
- លេខទូរស័ព្ទចល័ត
- អាស័យ​ដ្ឋាន​អ៊ី​ម៉េ​ល
- ថ្ងៃខែ​ឆ្នាំ​កំណើត
- ប្រាក់ចំណូលគ្រួសារ
- ទិន្នន័យអត្ថប្រយោជន៍លំនៅដ្ឋាន
- ព័ត៌មានអំពីទ្រព្យសម្បត្តិ
- ស្ថិតិនៃការប្រើប្រាស់
- ស្ថានភាពផ្ទាល់ខ្លួន

យើងក៏អាចប្រមូលព័ត៌មានដែលយើងស្នើសុំពីអ្នកទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើងឬដែលយើងប្រមូលដោយស្វ័យប្រវត្តិអំពីការមកទស្សនាគេហទំព័ររបស់អ្នក។ សូមមើលគោលការណ៍ឃុកឃីរបស់យើងខាងក្រោម។

ការប្រើប្រាស់និងការបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន

យើងប្រើទិន្នន័យរបស់អ្នកសម្រាប់គោលបំណងដែលអាចរួមមាន៖


- ដំណើរការពាក្យសុំជំនួយឥតសំណង
- បញ្ជូនទៅអ្នកដំឡើងដែលបានយល់ព្រមនៅលើបណ្តាញរបស់យើង

- បន្តទៅដៃគូដែលបានអនុម័តនៅលើបណ្តាញរបស់យើង
- ផ្តល់ជូនអ្នកប្រើប្រាស់នូវសេវាកម្មផ្ទាល់ខ្លួន
- ដំណើរការបញ្ជាទិញការចុះឈ្មោះនិងការសាកសួរ
- ធ្វើការស្ទង់មតិស្រាវជ្រាវទីផ្សារ
- អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ចូលរួមក្នុងលក្ខណៈអន្តរកម្មនៃសេវាកម្មរបស់យើងដែលពួកគេជ្រើសរើសធ្វើដូច្នេះ
- ផ្តល់របាយការណ៍ដល់អតិថិជនរបស់យើង
- ផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវព័ត៌មានអំពីផលិតផលនិងសេវាកម្មដែលយើងផ្តល់ជូន (ប្រសិនបើអ្នកយល់ព្រមទទួលព័ត៌មានបែបនេះ)
- ត្រួតពិនិត្យការអនុលោមតាមល័ក្ខខ័ណ្ឌនិងលក្ខខណ្ឌរបស់យើង

យើងក៏អាចបង្ហាញព័ត៌មានរបស់អ្នកដល់ដៃគូអាជីវកម្មនិងដល់អ្នកផ្គត់ផ្គង់ភាគីទីបីដែលយើងចូលរួមផ្តល់សេវាកម្មដែលពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការទិន្នន័យក្នុងនាមយើងអ្នកស្នងតំណែងក្នុងមុខជំនួញរបស់យើងឬអនុលោមតាមដីការបស់តុលាការដែលបានអនុវត្តត្រឹមត្រូវឬតាមតម្រូវការ ច្បាប់។ យើងរក្សាសិទ្ធិសហការយ៉ាងពេញលេញជាមួយអាជ្ញាធរអនុវត្តច្បាប់ឬដីការបស់តុលាការដែលទាមទារឬស្នើសុំឱ្យយើងបង្ហាញអត្តសញ្ញាណឬព័ត៌មានលំអិតអំពីការប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀតរបស់អ្នកប្រើប្រាស់គេហទំព័រណាមួយរបស់យើង។

យើងក៏ប្រើព័ត៌មានក្នុងទំរង់សរុប (ដូច្នេះគ្មានអ្នកប្រើប្រាស់ម្នាក់ៗត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណតាមឈ្មោះទេ)៖


- បង្កើតទម្រង់ទីផ្សារ
- ដើម្បីជួយអភិវឌ្ development យុទ្ធសាស្ត្រ
- ដើម្បីត្រួតពិនិត្យការប្រើប្រាស់គេហទំព័រ។ យើងប្រើបច្ចេកវិទ្យានៅគ្រប់ទំព័រទាំងអស់ហើយកក់ទម្រង់ស្ទង់មតិនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងដែលអាចកត់ត្រាចលនារបស់អ្នកប្រើប្រាស់រួមទាំងការរមូរទំព័រការចុចកណ្តុរនិងអត្ថបទដែលបានបញ្ចូល។ វានឹងមិនកត់ត្រាព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុដូចជាព័ត៌មានលម្អិតកាតឥណទានឬឥណពន្ធទេ។ ទិន្នន័យដែលយើងប្រមូលតាមរបៀបនេះជួយយើងកំណត់បញ្ហាដែលអាចប្រើបានដើម្បីកែលម្អជំនួយនិងការគាំទ្របច្ចេកទេសដែលយើងអាចផ្តល់ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ហើយត្រូវបានប្រើផងដែរសម្រាប់គោលបំណងធ្វើរបាយការណ៍សរុបនិងស្ថិតិ។

គោលនយោបាយសន្តិសុខ


វេជ្ជបញ្ជាសម្រាប់ភាពកក់ក្តៅមានវិធានការសមស្របដើម្បីធានាថាទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់របស់យើងត្រូវបានការពារប្រឆាំងនឹងការចូលប្រើឬការប្រើប្រាស់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតការផ្លាស់ប្តូរការបំផ្លាញដោយខុសច្បាប់ឬដោយចៃដន្យនិងការបាត់បង់ដោយចៃដន្យ។ ទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់អាចត្រូវបានផ្ទេរនៅខាងក្រៅវេជ្ជបញ្ជាសម្រាប់ភាពកក់ក្តៅដល់ដៃគូអ្នកតំឡើងឬភាគីទីបីដូចជាអ្នកម៉ៅការនិងអ្នកផ្តល់សេវាកម្មប៉ុន្តែពួកគេនឹងអនុវត្តតែតាមការណែនាំរបស់យើងដើម្បីផ្តល់សេវាកម្មដែលត្រូវការ។

ការផ្ទេរទិន្នន័យ


អ៊ីនធឺណិតគឺជាបរិយាកាសសកល។ ការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណែតដើម្បីប្រមូលនិងដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនចាំបាច់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ជូនទិន្នន័យនៅលើមូលដ្ឋានអន្តរជាតិ។ ដូច្នេះដោយការរកមើលតាមវេជ្ជបញ្ជា forwarmth.co.uk និងទំនាក់ទំនងតាមអេឡិចត្រូនិកជាមួយយើងអ្នកទទួលស្គាល់និងយល់ព្រមចំពោះដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងតាមវិធីនេះ។ ដោយយល់ព្រមលើការផ្ទេរទិន្នន័យរបស់យើងទៅអង្គការភាគីទីបីដើម្បីឱ្យពួកគេផ្ញើ/ទាក់ទងអ្នកជាមួយព័ត៌មានលម្អិតនៃផលិតផលនិងសេវាកម្មដែលផ្តល់ជូន (ដូចបានរៀបរាប់ខាងលើ) អ្នកត្រូវបានចាត់ទុកថាផ្តល់ការយល់ព្រមរបស់អ្នកចំពោះការផ្ទេរទិន្នន័យរបស់អ្នកទៅអង្គការដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្រៅអឺរ៉ុប តំបន់សេដ្ឋកិច្ច។

ការចូលប្រើនិងការត្រួតពិនិត្យទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់


ប្រសិនបើអ្នកចង់កែប្រែទិន្នន័យណាមួយដែលយើងមានអំពីអ្នកឬធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចំណូលចិត្តទីផ្សាររបស់អ្នកសូមទាក់ទង  info@prescriptionforwarmth.co.uk ។ អនុលោមតាមច្បាប់ការពារទិន្នន័យឆ្នាំ ១៩៩៨ អ្នកអាចស្នើសុំថតចម្លងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលយើងមានអំពីអ្នកដោយទាក់ទងមន្រ្តីឯកជនតាមរយៈអ៊ីមែល  info@prescriptionforwarmth.co.uk ។ យើងអាចគិតថ្លៃតាមច្បាប់អនុញ្ញាតសម្រាប់ការផ្តល់ព័ត៌មាននេះ។

ខូឃីស៍


ឃុកឃីគឺជាខ្សែអក្សរនៃព័ត៌មានដែលគេហទំព័រមួយរក្សាទុកនៅលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកទស្សនាហើយកម្មវិធីរុករករបស់អ្នកទស្សនាផ្តល់ឱ្យគេហទំព័ររាល់ពេលដែលអ្នកទស្សនាត្រឡប់មកវិញ។ វេជ្ជបញ្ជាសម្រាប់ភាពកក់ក្តៅប្រើខូឃីស៍ដើម្បីជួយយើងកំណត់អត្តសញ្ញាណនិងតាមដានអ្នកទស្សនាការប្រើប្រាស់វេបសាយវេជ្ជបញ្ជារបស់ពួកគេសម្រាប់ភាពកក់ក្តៅនិងចំណូលចិត្តចូលប្រើគេហទំព័ររបស់ពួកគេ។ វេជ្ជបញ្ជាសម្រាប់អ្នកទស្សនាដែលមានភាពកក់ក្តៅដែលមិនចង់ដាក់ខូឃីស៍នៅលើកុំព្យូទ័ររបស់ពួកគេគួរតែកំណត់កម្មវិធីរុករករបស់ពួកគេដើម្បីបដិសេធខូឃីស៍មុនពេលប្រើវែបសាយត៍របស់វឹមថេតដោយមានគុណវិបត្តិដែលលក្ខណៈពិសេសមួយចំនួននៃវេជ្ជបញ្ជាសម្រាប់គេហទំព័រវ៉េមស៍អាចនឹងមិនដំណើរការដោយគ្មានជំនួយពីខូឃីស៍។

ការផ្លាស់ប្តូរគោលការណ៍ឯកជនភាព


ថ្វីបើការផ្លាស់ប្តូរភាគច្រើនទំនងជាមានលក្ខណៈតូចតាចក៏ដោយវេជ្ជបញ្ជាសម្រាប់ភាពកក់ក្តៅអាចផ្លាស់ប្តូរគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់ខ្លួនពីមួយពេលទៅមួយពេលនិងតាមវេជ្ជបញ្ជាសម្រាប់ការសំរេចចិត្តតែមួយគត់របស់ Wamrth ។ វេជ្ជបញ្ជាសម្រាប់ភាពកក់ក្តៅលើកទឹកចិត្តអ្នកទស្សនាឱ្យពិនិត្យមើលទំព័រនេះឱ្យបានញឹកញាប់ចំពោះការផ្លាស់ប្តូរណាមួយចំពោះគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់វា។ ការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះបន្តរបស់អ្នកបន្ទាប់ពីការផ្លាស់ប្តូរណាមួយនៅក្នុងគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះនឹងបង្កើតការទទួលយកការផ្លាស់ប្តូររបស់អ្នក។

bottom of page